Jak napisać dobrą umowę? Umowy cywilno-prawne to dokumenty sporządzane w celu zawarcia porozumienia pisemnego między dwiema stronami. Uczestnicy muszą złożyć zgodne, dobrowolne oświadczenie (muszą dojść do konsensusu), aby umowa doszła do skutku. Podczas tworzenia dokumentu, obie strony mogą kierować się zasadą swobody umów. Oznacza ona, że mogą one dowolnie dostosować formę i treść, pamiętając jednak […]

Czytaj dalej...